NOVINKA: WOOL PEAK Bežecké tenisky

0
translation missing: sk.cart.cheering.v1.timestamp
translation missing: sk.cart.cheering.v1.text_html

translation missing: sk.cart.cheering.v2.text

Váš košík je prázdný

Choose your country
Europe
 • Belgium https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Bulgaria https://en.giesswein.com Choose your language
 • Croatia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Czech Republic https://cz.giesswein.com Choose your language
 • Denmark https://dk.giesswein.com Choose your language
 • Germany https://www.giesswein.com Choose your language
 • Estonia https://en.giesswein.com Choose your language
 • France https://fr.giesswein.com Choose your language
 • United Kingdom https://uk.giesswein.com Choose your language
 • Greece https://en.giesswein.com Choose your language
 • Ireland https://en.giesswein.com Choose your language
 • Israel https://us.giesswein.com Choose your language
 • Italy https://it.giesswein.com Choose your language
 • Latvia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Liechtenstein https://www.giesswein.com Choose your language
 • Lithuania https://en.giesswein.com Choose your language
 • Luxembourg https://www.giesswein.com Choose your language
 • Hungary https://hu.giesswein.com Choose your language
 • Malta https://en.giesswein.com Choose your language
 • Monaco https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Netherlands https://nl.giesswein.com Choose your language
 • Austria https://www.giesswein.com Choose your language
 • Poland https://pl.giesswein.com Choose your language
 • Portugal https://en.giesswein.com Choose your language
 • Finland https://fi.giesswein.com Choose your language
 • Sweden https://se.giesswein.com Choose your language
 • Switzerland https://www.giesswein.com Choose your language
 • Slovakia https://sk.giesswein.com Choose your language
 • Slovenia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Spain https://es.giesswein.com Choose your language
 • European Union https://en.giesswein.com Choose your language
Oceania
 • New Zealand https://us.giesswein.com Choose your language
 • Australia https://us.giesswein.com Choose your language
North America
 • United States https://us.giesswein.com Choose your language
 • Mexico https://us.giesswein.com Choose your language
Asia
 • Japan https://us.giesswein.com Choose your language
 • Korea, Republic of https://us.giesswein.com Choose your language
Africa
 • South Africa https://us.giesswein.com Choose your language

Obchodné Podmienky

Podmienky pre spotrebiteľov | Podmienky pre maloobchodníkov


Všeobecné obchodné podmienky (B2C)

Giesswein Walkwaren AG 
Niederfeldweg 5
A-6230 Brixlegg

KONTAKT: info@giesswein.com

A. Oblasť dohody:

Platia ceny platné k dátumu objednávky.

B. Uzatvorenie zmluvy:

PREDAJ NA SCHVÁLENIE

Od spoločnosti Giesswein môžete nakupovať na základe schválenia, t. J. Dodaný tovar môžete vrátiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Na dodržanie termínu bude stačiť odoslanie v pravý čas. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom prevzatia tovaru vašim súhlasom, najneskôr však po uplynutí 14-dennej lehoty na vrátenie tovaru. Mlčanie sa považuje za prijatie.

C. Dodanie:

Zásielku spravidla pripravíme do 3 pracovných dní na odoslanie. V prípade oneskorenia dodania, s výnimkou tovaru na predaj, budete okamžite informovaní: bude k dispozícii do vypredania zásob.

Väčšina našich dodávok je dodávaná spoločnosťou DHL rýchlo a spoľahlivo.

Ak Vami objednaný tovar nie je možné odoslať, vyhradzujeme si právo poskytnúť vám ekvivalentný produkt. Je samozrejme na vás, či túto ponuku prijmete. Ak nie ste ochotní prijať túto ponuku, žiadame vás, aby ste nám tovar vrátili do 14 dní. V takom prípade bude náklady na vrátenie znášať spoločnosť Giesswein.

D. Prepravné náklady:

Za zabalenie a odoslanie bude účtovaná časť nákladov. V našej sekcii prepravy si pozrite náklady na dopravu pre vašu krajinu.


KRAJINA
EURÓPSKA ÚNIA
0 € (poštovné zdarma)
Švajčiarsko / Lichtenštajnsko 9,90 €
na recepcii môžu byť účtované ďalšie dane a poplatky

 

E. Vráti:

Na vrátenie tovaru použite prosím adresné štítky Giesswein a formulár pre vrátenie tovaru. Zašlite prosím žiadne balíkové zásielky ďalej spoločnosti Giesswein (výnimka: článok C, druhý odsek).

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete, alebo iná tretia strana ako dopravca, ktorú ste uviedli, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru.
Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999, Tel: ++ 43 / (0 ) 5337/61350) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.
Pre dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby ste zaslali svoju komunikáciu týkajúcu sa vášho uplatnenia práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré od vás prijmeme, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného druhu doručenia, ako je najlacnejší ponúkaný typ štandardného doručenia. nami), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Takéto refundácie vykonáme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku takejto úhrady nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o zaslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar zašlete späť alebo nám ho odovzdáte
Giesswein Walkwaren AG,
Niederfeldweg 5,
6230 Brixlegg, Rakúsko
bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru ponesieme my, ak použijete poskytnuté návratové dokumenty. Zodpovedáte iba za každú zníženú hodnotu tovaru, ktorá je výsledkom manipulácie, okrem toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a vráťte tento formulár, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999:
Týmto ja (*) týmto oznamujeme, že odstupujem (*) od svojej / našej (*) kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar (*) / na poskytovanie nasledujúcich služieb (*), objednaných dňa (*) ) / prijaté dňa (*), ____________________
Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov), ____________________
Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov), ____________________
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je tento formulár doručený v papierovej podobe), ____________________
(*) Vymaž ako sa hodí.

F. Platobné podmienky:

Platia ceny platné v deň objednania. Všetky ceny sú vrátane zákonnej DPH:

Kreditnou kartou: Master Card, Visa, American Express, Diners Club

G. Požiadavka na informácie:

Pri registrácii vašich údajov sa budeme musieť spoliehať na vaše pravdivé informácie. Prosím, bezodkladne nás informujte o akýchkoľvek zmenách vašich údajov, najmä mena, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo bankového spojenia. Uistite sa, že vás môžeme kontaktovať na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, a príjem e-mailov nie je blokovaný ukončením činnosti alebo preplnením poštového účtu.
Ak uvediete nesprávne údaje, Giesswein je oprávnený odstúpiť od zmluvy a účtovať manipulačný poplatok. List o odstúpení musí mať písomnú formu. Za písomnú formu sa považuje fax a e-mail.

H. Právne aspekty:

Vlastnícke právo na tovar zostáva spoločnosti Giesswein až do úplného zaplatenia.
Ak konečný spotrebiteľ nemá bydlisko v Európskej únii, jurisdikciou bude miesto podnikania spoločnosti Giesswein. Na transakcie s konečnými spotrebiteľmi v Európskej únii sa môžu vzťahovať aj právne predpisy, ktoré upravujú bydlisko konečného spotrebiteľa, ak sa jedná o povinné ustanovenia o právach spotrebiteľa.

ONLINE RIEŠENIE SPOROV od Európskej komisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I. Záruka:

Platia právne podmienky záruky.
V záručných prípadoch kontaktujte:
Kontakt: info@giesswein.com

Na chyby alebo poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním a nedostatkom alebo nesprávnou údržbou sa zo záruky vylúčia.

J. Bezpečnosť údajov:

Osobné údaje, ako napríklad kresťanské meno, priezvisko, adresa, PSČ, miesto alebo mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa a dátum narodenia, sa získajú pri prijímaní vašich objednávok, aby sme mohli tieto objednávky vybaviť a vybaviť expedíciu objednaného tovaru.

Pokiaľ ide o objednávky prostredníctvom internetového obchodu Giesswein, chránime vaše údaje pomocou bezpečného pripojenia SSL. Osobné údaje budeme spracúvať a používať ich na spracovanie objednávok, na správu našich vzťahov so zákazníkmi a na našu reklamu.

Tím giesswein bude rád = kedykoľvek vám pomôže s otázkami o našich produktoch.
Dúfame, že sa vám naše výrobky budú páčiť.


Všeobecné obchodné podmienky (B2B)

Podmienky predaja

GIESSWEIN - Podmienky predaja
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

Podmienky predaja GIESSWEIN (ďalej len „podmienky predaja“) sa uplatňujú na obchodné transakcie medzi spoločnosťou GIESSWEIN Walkwaren AG (ďalej len „GIESSWEIN“, „my“ alebo „nás“) a spoločnosťami, právnickými osobami podľa verejného práva a aktíva verejného zákonného fondu pre všetky objednávky, ktoré sú u nás zadané ako neoddeliteľná súčasť zmluvy.
1. Všeobecné
1.1 Podmienky predaja, dodania a platby kupujúceho sú pre nás nezáväzné, a to aj v prípade, že výslovne nevznesieme námietku, pokiaľ nie sú pre konkrétne obchodné vzťahy dohodnuté odchýlky. Naše podmienky predaja sa budú považovať za dohodnuté oboma stranami, akonáhle u nás bude vykonaná objednávka tovaru ústne alebo písomne, bez toho, aby sa vyžadovalo samostatné vyhlásenie kupujúceho, napríklad podpísaním potvrdenia objednávky alebo dodacieho listu.
1.2 Obchodné podmienky GIESSWEIN budú kupujúcemu oznámené prostredníctvom objednávkového formulára (v prípade mobilného a manuálneho prijatia objednávky), ako aj „kliknutím“ na objednávku cez internet. Prijatie dodávky kupujúcim sa považuje za opätovné potvrdenie záväznosti týchto obchodných podmienok, ktoré už nadobudli účinnosť pri zadávaní objednávky.
1.3 Cenové ponuky v našich katalógoch, cenníkoch alebo ponúkané našimi obchodnými zástupcami budú potvrdené a v každom prípade nezáväzné. Cena uvedená v každom konkrétnom potvrdení objednávky sa vzťahuje iba na takúto konkrétnu objednávku stanovenú podľa množstva a času dodania a voči konkrétnemu kupujúcemu.
1.4 Ďalší predaj výrobkov GIESSWEIN sprostredkujúcim agentom podlieha výslovnému písomnému súhlasu spoločnosti Giesswein.
1.5 Obrazový materiál poskytnutý spoločnosťou GIESSWEIN sa môže použiť iba na vlastné marketingové aktivity zmluvného partnera alebo na vlastný webový obchod zmluvného partnera. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GIESSWEIN nemôžu byť poskytnuté tretím stranám alebo online platformám. GIESWEIN bude obrazový materiál pravidelne aktualizovať a podľa toho ho bude zmluvný partner tiež aktualizovať.
1.6 Aby boli dohody ústne uzavreté pred alebo po uzavretí zmluvy, vyžaduje si náš písomný a výslovný súhlas.
1.7 Tieto podmienky platia aj pre všetky budúce dodávky objednávateľovi.
2. Dodanie, fakturácia, platba
2.1 Spoločnosť GIESSWEIN je oprávnená bez uvedenia dôvodu vykonať čiastočné prepravy a nemôže niesť zodpovednosť za nevýhody spôsobené kupujúcemu v dôsledku tohto doručenia, ak čiastočné zásielky prichádzajú v najrôznejších predmetoch a v prípade zbierok sú pripravené na predaj a doraziť včas.
2.2 Náklady na prepravu:
Predobjednávky papúč, odevov a domácej zbierky:
Ak je hodnota objednávky pred zakúpením vyššia ako 700,00 EUR (1 000 CHF / 700 GBP), bude sa doručenie uskutočňovať zdarma. Ak je hodnota objednávky pred zakúpením nižšia ako 700,00 EUR (1 000 CHF / 700 GBP), fakturujú sa náklady na prepravu vo výške 19,00 EUR (25 CHF / 35 GBP); v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Belgicku a Holandsku sa fakturuje 9,90 EUR. Poštové poplatky mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podliehajú zodpovedajúcim dojednaniam.
Objednávky na papuče, oblečenie a domácu zbierku:
Za objednávky po nákupe do 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) sú fakturované poštové poplatky vo výške 6,90 EUR (25 CHF / 6,90 GBP). Za objednávky po zakúpení od 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) sú fakturované poštové poplatky vo výške 5,90 EUR (25 CHF / 5,90 GBP). Poštové poplatky mimo Európskeho hospodárskeho priestoru podliehajú zodpovedajúcim dojednaniam.
2.3 Storno poplatok domáca obuv, oblečenie a domáca kolekcia:
Giesswein je oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 30% z objemu objednávok. Ak bude objednávka zrušená v deň jej uskutočnenia, nebude sa platiť žiadny storno poplatok.
2.4 Špeciálne služby: Akékoľvek špeciálne služby, ktoré zákazník požaduje, fakturuje spoločnosť Giesswein po zaplatení paušálnej sumy za pár alebo položku. Fakturácia vychádza zo skutočných výdavkov a pohybuje sa od 0,50 do 2,00 EUR za pár alebo položku. Špeciálne služby zahŕňajú okrem iného požiadavky zákazníka na balenie, ďalšie označovanie atď.).
2.5 Bankové spojenie a platobné podmienky konkrétnej zmluvy sú uvedené na potvrdení objednávky a na faktúre.
2.6 Pokiaľ nie je uzavretá osobitná dohoda, rozumie sa ceny DAP Incoterms.
2.7 Vyhradzujeme si právo na adekvátnu zmenu našich cien v prípade zníženia alebo zvýšenia nákladov po uzavretí zmluvy, najmä z dôvodu zmeny mzdových nákladov ako napr. na základe kolektívnych zmlúv alebo zmenených nákladov na materiál. Na požiadanie bude objednávateľovi predložený relevantný dôkaz.
2.8 V prípade zásahu vyššej moci, kolektívnych akcií a iných odstávok bez našej chyby s trvaním alebo predpokladaným trvaním viac ako jeden týždeň sa dodací a / alebo akceptačný termín predĺži nepretržite o dobu zadržania, najdlhšie , avšak na 5 týždňov plus termín na ďalšie doručenie. Predĺženie bude účinné, iba ak bude druhej strane bezodkladne oznámený dôvod zadržania, akonáhle sa dá predpokladať, že uvedený termín nie je možné dodržať.
2.9 Na požiadanie a na náklady objednávateľa budú dodávky poistené proti obvyklým prepravným rizikám.
2.10 V prípade, že sa zásielka alebo dodanie oneskorí na žiadosť kupujúceho o viac ako jeden mesiac od oznámenia, že položky sú pripravené na odoslanie, objednávateľovi môžu byť účtované poplatky za uskladnenie za každý začatý mesiac vo výške 0,5% z ceny dodaných položiek spolu s maximálne však 5% z ceny dodaných položiek. Giesswein môže predložiť dôkaz o akejkoľvek vyššej moci. Ďalšie reklamácie založené na oneskorenom prijatí zostanú nedotknuté.
2.11 Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, platby za dodávky odevov a domácich topánok sa uskutočnia do 10 dní od dátumu faktúry s hotovostnou zľavou tri percentá (3%). Nákupca je alternatívne oprávnený zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní bez ohľadu na dodanie odevov a domácich obuvi. Vo výnimočných prípadoch sa môže platobná lehota predĺžiť z 30 dní na 60 dní. Dodávateľ neposkytuje žiadnu hodnotu. Dodávateľ môže dodanie podmieniť aj platbou krok za krokom (napríklad platbou na dobierku alebo bankovým inkasom) alebo platbou vopred. V prípade platby inkasom bude poskytnutá zľava 4%.
2.12 Termín platby pre Taliansko: RIBA 60 dní na konci mesiaca, platba do 10 dní 3% a 60 dní netto.
2.13 Termín platby pre Španielsko: 1 Ricibo 60 dní, 15 dní 3%, 60 dní netto.
2.14 Francúzsko: Traite 60 dní v čistom, šek 10 dní 3%, 60 dní v čistom.
2.15 Ak dôjde k prekročeniu lehoty splatnosti, sme oprávnení účtovať úroky z omeškania vo výške 10% nad základnú úrokovú sadzbu Rakúskej národnej banky. To nevylučuje uplatnenie ďalších škôd.
2.16 V prípade výrazného zhoršenia platobného režimu kupujúceho alebo v prípade, že dôjde k výraznému prekročeniu platobných podmienok poskytnutých pre skoršie dodávky, je spoločnosť GIESSWEIN oprávnená podľa vlastného uváženia dodať tovar iba na základe predbežného plnenia kupujúcim alebo na základe adekvátnej záruky. Okrem toho budeme oprávnení požadovať v prípade oneskorenia platby objednávateľa okamžitú platbu za všetky neuhradené peniaze splatné z obchodných transakcií s takýmto kupujúcim. Toto právo nebude vylúčené udelením odkladu alebo prijatím zmeniek alebo šekov.
2.17 Objednávateľ nebude oprávnený zadržať platby alebo ich započítať proti protinávrhom, pokiaľ nebudú preukázané nespochybniteľné alebo právoplatné jeho protinávrhy.
2.18 Dodávka sa uskutoční DAP v súlade s Incoterms 2000.
3. Záruka
3.1 Započítanie s protipohľadávkami proti kúpnej cene je vylúčené.
3.2 V prípade vád, za ktoré preberáme právnu zodpovednosť, sme oprávnení podľa nášho slobodného a výlučného výberu buď opraviť tovar, alebo vymeniť veci. Oznámenia o vade budú pre spoločnosť GIESSWEIN nepodstatné, ak kupujúci alebo tretia strana urobí akékoľvek opravy alebo iné úpravy týkajúce sa dodaných položiek sami a
bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu. Kupujúci nemôže uplatniť nárok na konverziu.
GIESSWEIN - Podmienky predaja
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

3.3 Tovar, ktorý sme dodali, nemôže byť vrátený v prípade reklamácie alebo odmietnutia prijatia bez alebo s predchádzajúcim výslovným povolením. V prípade akéhokoľvek neoprávneného vrátenia tovaru alebo odmietnutia prijatia bez nášho súhlasu bude kupujúci - bez ohľadu na skutočný dôvod vrátenia alebo odmietnutia prevzatia - znášať všetky náklady, ktoré mu vzniknú, najmä náklady na prepravu a znášať riziko spätnej prepravy.
3.4 Zmluvný partner je povinný bezodkladne skontrolovať prevzatý tovar pri prevzatí z hľadiska chýb alebo nedostatkových množstiev a akékoľvek nedostatky alebo nedostatkové množstvá bezodkladne oznámiť, najneskôr však do 12 dní od prijatia tovar a / alebo poskytnutie služby v písomnej forme, v prípade ktorých bude reklamácia eliminovaná. Oznámenia o vade nebudú v žiadnom prípade odôvodňovať čiastočné alebo úplné zadržanie fakturovaných súm.
3.5 Lehota nezačne plynúť odznova po oprave chýb opravou.
4. Zodpovednosť za výrobok
4.1 Zmluvný partner sa výslovne zrieka uplatnenia akýchkoľvek nárokov na náhradu majetkových škôd podľa rakúskeho zákona o zodpovednosti za výrobky (Produkthaftungsgesetz) v dôsledku porušenia úradných bezpečnostných predpisov alebo zahraničných predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú v rámci predmetu jeho podnikania. . Pokiaľ zmluvný partner predáva tovar podľa tejto zmluvy iným podnikateľom, je povinný uložiť vyššie uvedené vzdanie sa práva svojim zmluvným obchodným partnerom a prípadným ďalším partnerom. Ak zmluvná strana neprenesie takúto výnimku, zaviaže sa, že odškodní a spôsobí, že spoločnosť GIESSWEIN bude neškodná a bude znášať všetky náklady vzniknuté v súvislosti s takouto zodpovednosťou. Ak je zmluvný partner zodpovedný za svoju časť v rozsahu pôsobnosti PHG, vzdá sa akejkoľvek možnosti odvolať sa voči spoločnosti GIESSWEIN.
4.2 Akýkoľvek postih zmluvných partnerov proti spoločnosti GIESSWEIN podľa oddielu 933b ABGB (rakúsky občiansky zákonník) je výslovne vylúčený.
5. Nároky na náhradu škody
5.1 Pokiaľ nie je v týchto dodacích podmienkach uvedené inak, budeme niesť zodpovednosť za škody a náhrady za neúspešné výdavky (ďalej len „škody“) pri porušení zmluvných alebo mimozmluvných záväzkov iba v prípade úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania našich právnych zástupcov alebo zástupcov, za spôsobenie úrazu na živote, tele alebo zdraví, za prijatie záruky alebo rizika pri obstaraní, porušenie základných zmluvných povinností, pokiaľ ide o povinnú zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok alebo iného povinná zodpovednosť. Zodpovednosť za ušlý zisk je vo všetkých prípadoch úplne vylúčená.
5.2 Škody za porušenie základných zmluvných povinností sa však obmedzia na škody, ktoré sú predvídateľné pre spoločnosť GIESSWEIN podľa štandardných ustanovení zmluvy, s výnimkou úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania našich právnych zástupcov alebo zástupcov alebo v prípade prevzatia zodpovednosti za škodu. života, tela alebo zdravia alebo prevzatia záruky alebo rizika pri obstarávaní.
6. Výhrada vlastníctva
6.1 Na všetok dodaný tovar si ponecháme vlastnícke právo až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny. Akékoľvek záložné právo, postúpenie ako zabezpečenie alebo iná hypotéka takéhoto tovaru bude vylúčená bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu. V prípade prílohy alebo iného prístupu tretích strán k tovaru, na ktorý sa vzťahuje naša výhrada vlastníctva, nás kupujúci bezodkladne písomne ​​informuje. Kupujúci znáša všetky náklady, ktoré vzniknú odstránením prístupu tretej strany k nášmu uchovávaciemu titulu a vymožením položky. Budeme oprávnení požadovať vrátenie dodaného tovaru s výhradou výhrady vlastníctva, pričom sa budeme riadiť kúpnou zmluvou, na ktorej je založená výhrada vlastníctva, a to aj v prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením pohľadávok týkajúcich sa iného ako tohto tovaru.
6.2 Na všetok dodaný tovar si ponecháme vlastnícke právo, kým nebudú uspokojené všetky nároky vyplývajúce z obchodného vzťahu a nároky, ktoré z obchodného vzťahu ešte vzniknú.
6.3 V prípade oneskorenej platby alebo iného porušenia základných zmluvných povinností objednávateľa sme oprávnení fakturovať celý splatný zostatok.
7. Záverečné ustanovenie
7.1 Vzorky na vizuálnu kontrolu a vzorkované ponuky budú fakturované, ak nebudú vrátené do jedného mesiaca, pokiaľ pre konkrétne obchodné vzťahy nedošlo k odchylnej dohode. Definitívne objednané vzorky sa nevezmú späť.
7.2 Brixlegg je miestom výkonu. Všetky spory, ktoré vzniknú alebo súvisia s našimi zásielkami a príslušnými zmluvami, budú predmetom výlučnej jurisdikcie príslušného súdu v meste Viedeň.
7.3 Ak sa ukáže, že ktorékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok alebo iných dodatočne uzavretých dohôd je alebo je nevymáhateľné, nebude to mať za následok neplatnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Zmluvní partneri sú povinní nahradiť neplatné ustanovenie takým platným ustanovením, ktoré sa najviac približuje obchodnému účelu nahradeného ustanovenia.
7.4 Všetky právne vzťahy medzi nami a objednávateľom sa budú riadiť výlučne rakúskym právom, uplatniteľnosť kolíznych noriem a Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG) budú vylúčené.